Corona maatregelen

De gang van zaken op 19 en 20 juni rekening houden met de huidige fase in het Openingsplan van de overheid

Op deze pagina plaatsen we de komende tijd regelmatig een update over de coronamaatregelen tijdens De Maasdijk op 19 en 20 juni. De informatie over de maatregelen op 24 juli volgt zodra duidelijk is wat tegen die tijd kan en mag. We verwachten eind juni daarover meer duidelijkheid.

De kans bestaat dat de situatie de komende tijd tot 19 juni nog verandert. Daarom sturen we in de week voor De Maasdijk aan alle deelnemers nog een e-mail met de laatste stand van zaken.

Let op: De Maasdijk in juni wordt georganiseerd onder de noemer ‘reguliere sportactiviteiten’ (dus niet onder de noemer ‘evenement’), zodat het past binnen de regels van dit moment. Dat betekent dat deelnemers zich te allen tijde moeten houden aan de reguliere wetgeving, inclusief coronaregels.  Mocht je op de website, in een e-mail of waar dan ook een mededeling over De Maasdijk op 19 en 20 juni lezen die in strijd is met de landelijke of lokale regels die gelden op 19 en 20 juni , dan hebben de landelijke of lokale regels altijd voorrang.

De tekst hieronder is voor het laatst aangepast op 29 mei

1: Inschrijving

Je kunt alleen online inschrijven. Inschrijven op de dag van de activiteit is niet mogelijk.

2: Aanmelden

Deelnemers krijgen op de locatie een startnummer en eventuele andere bescheiden op een wijze die rijvorming en contact voorkomt. Volgens de huidige regelgeving gebeurt dat voor De 80 van de Osse Maaskant op een overdekte buitenlocatie bij TBL Oss. Voor de overige activiteiten bij H32 nabij Heuvel 32 in Oss. Om contactmomenten te minimaliseren krijgen deelnemers de medaille al bij vertrek.

We controleren niet of deelnemers een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest hebben. Wel adviseren we eenieder om een zelfcheck te doen op klachten die mogelijk kunnen duiden op corona. Heb je klachten die op corona kunnen duiden, dan vragen we je om NIET deel te nemen aan de activiteit.

3: Vertrektijd            

Het advies is om te vertrekken rond de tijden die zijn aangeduid op de pagina aanvangstijden. Mogelijk adviseren we om een bepaald tijdslot te kiezen, om zo groepsvorming te minimaliseren. We mogen als organisatie vooralsnog geen exacte starttijd vaststellen, want dat zou duiden op organisatie van een evenement. Meer uitleg hierover lees je in de e-mail die je kort voor de activiteit van ons krijgt.

4: Groepsvorming

Samen sporten mag volgens de publicatie op rijksoverheid.nl in groepen van maximaal 50 personen. We adviseren echter om in kleinere groepjes, van bijvoorbeeld 4 personen, te wandelen, fietsen of skaten. Dit om te voorkomen dat bij inhalen grote groepen (lijken) te ontstaan.

5: Rustpunten

Op dit moment mag bij horeca buiten op terrassen gerust worden. vanaf 5 juni is het ook toegestaan om binnen bij horecagelegenheden te verblijven. Check te zijner tijd de regels op het gebied van aantallen.

Volgens de regels die begin juni worden verwacht mogen horecagelegenheden tussen 22:00 uur en 06:00 uur niet open zijn. Voor de deelnemers aan de 80 van de Osse Maaskant geldt dan dat bijvoorbeeld toiletbezoek vooralsnog niet toegestaan is. We zorgen voor zo goed mogelijke alternatieven door de inzet van andere accommodaties.

Tevens kan het zo zijn dat geen consumpties mogen worden verstrekt in de nacht. In dat geval zal voor de periode tussen 22:00 en 06:00 worden voorzien in door de organisatie aangereikte consumpties. Neem sowieso zelf een bidon met drinken mee.

Als het bij een rustpunt te druk is, zoek dan zelf een plekje langs de weg, en voorkom groepsvorming bij de rustpunten!

6: Controle en stempel Kennedymars

Als een collectieve start niet mogelijk is, zullen waarnemers langs de route startnummers en doorkomsttijden noteren, zodat toegezien kan worden op het volbrengen van de Kennedymars binnen de vereiste 20 uur.

De organisatie zorgt voor een corona-veilige mogelijkheid om de wandelboekjes of kaarten van de Kennedymars-lopers te stempelen. Dat gebeurt in principe op locatie bij de finish. Lukt dat organisatorisch niet, dan kunnen de wandelboekjes worden gedeponeerd in een bus. Ze worden dan,  door de organisatie voorzien van stempel, op 21 juni aan de eigenaren toegezonden. Adressen zijn bekend bij de organisatie vanwege de online inschrijving, maar staan ook vermeld in de wandelboekjes.

7: Finish

Op dit moment mogen we de finish alleen op eenvoudige wijze aanduiden. Het is niet toegestaan om enige vorm van festiviteit, zoals muzikale omlijsting, te organiseren. Natuurlijk staan we in de startblokken om dit op te pakken zodra dit wel is toegestaan.

De terrassen van de horeca in het centrum van Oss zijn gewoon open. Bovendien zijn de terrassen dit jaar extra vergroot, dus we voorzien dat een gezellige nazit prima mogelijk is.

8: Publiek

Ontmoedig publiek om je te onthalen bij de finish. Aanmoedigen langs de route is een prima alternatief, want het parcours is lang genoeg. Het is niet wenselijk om in groten getale het Osse centrum op te zoeken.

Scroll to top