Sneak Preview wandelroutes

Sneak Preview

De routes van de wandelingen worden in het voorjaar op de website gepubliceerd. We geven je graag een kijkje van wat je onderweg zoal kunt verwachten!

Fraai polderlandschap langs de Maas met wielen.

Fraai polderlandschap langs de Maas met bloemenrijke dijken.

Het stuw- en sluizencomplex in Lith, waarvan de oorspronkelijke sluis uit 1936 goed zichtbaar is vanaf de wal.

De Meerdijk (waarvan omstreeks 1740 al melding wordt gemaakt) ligt ten zuiden van natuurgebied het Ossermeer tussen Oss en Macharen.

Uitzicht over de Hemelrijkse Waard, een voormalig landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden dat is omgetoverd tot een nieuw riviernatuurgebied waar honderden vogels dagelijks op afkomen en waar dassen, bevers, reeën en hazen leven en foerageren.

Uitzicht over de Hemelrijkse Waard

met de aan de overzijde van de Macharenseweg aangelegde waterpartij, is een officieel vogelreservaat.

Het Ossermeer

dat is ontstaan op de overgang van hoger gelegen zandgronden naar een lager gelegen (nattere) bodem, met in het noorden een groot poldergebied waar vroeger de Beerse Overlaat was.

Oude zandpaden in Geffen

De skyline van Ravenstein, met stellingmolen De Nijverheid (1857) en de Sint-Luciakerk (1735) in Duitse barokstijl.

De gevangentoren in Megen is een poorttoren uit het midden van de 14e eeuw, met trapgevels, een nis met een schietgat en sporen van een mezekouw, die deel uitmaakte van de vroegere ommuring en die dienst deed als gevangenis.

De Sint-Victorkerk in Neerloon is een eenbeukig kerkje in zogenaamde Waterstaatsstijl, dat (na afbraak van de vorige) in 1821 is gebouwd tegen een 14e -eeuwse toren van baksteen.

Van het Kasteel van Oijen, oorspronkelijk gebouwd in 1361 als voorpost aan de Maas ter bescherming tegen invallen van de Geldersen, vervolgens gesloopt in 1511 en weer opgebouwd in 1594, resteert nog de voorburcht met twee lage ronde hoektorens uit de 16e eeuw.

 

Avoss organising partner De Maasdijk

 

Scroll to top