Routes

Welke route heeft elke discipline?

Lopen, inline skaten en steppen

Triathlon fietsen

Triathlon lopen

 

De routes voor het wandelen worden niet gepubliceerd, laat je verrassen op 16 juni!

Toelichting:

  • De routes voor in-line en steppen wijken iets af van de looproutes, waar nodig ivm veiligheid.
  • Alle routes zijn onder voorbehoud van wijzigingen ivm veiligheid, vergunningen en werkzaamheden.